Комунікації
90 молодіжних лідерів з Донецької та Луганської областей зібралися в Дніпрі на молодіжний табір UNICEF Youth4Change
Від 6 до 10 грудня 2018 молодіжні лідери працюватимуть над розробкою комунікаційних кампаній для соціальних змін. «Завдяки проекту буде сформована спільнота молодих активістів, які будуть впроваджувати суспільних важливі ініціативи в своїх громадах», – каже Анастасія Нуржинська, голова ГО Практикум.

Упродовж п'яти днів учасники будуть вчитися писати комунікаційні стратегії, створювати мультимедійний контент, знімати відеоролики на соціально важливі теми. З ними працюватимуть досвідчені ментори, які будуть допомагати в підготовці та плануванні комунікаційних рішень та співпраці локальних громад.

Учасники розроблять інформаційні кампанії направлені на залучення молоді до громадської активності, проектів з благоустрою, журналістики, неформальної освіти та інклюзивності, а також участі у виборчому процесі.
Для учасників кемпу підготували Посібник для молоді з комунікації для соціальних змін. До нього увійшли матеріали з тренінгу для тренерів маркетингової агенції Marketing for Change (США), яка спеціалізується на поведінкових змінах та освітньої консультантки Хлої Комбі, експертки із залучення молоді до соціальних змін (Великобританія). Інтерактивний посібник буде також доступний онлайн для усіх громадських активістів.

Молодіжний табір відбуваєтсья в рамках програми ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні», яка впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). Проект адмініструє громадська організація Практикум. Партнери проекту – Український католицький університет та Національна молодіжна рада України.
READ ARTICLE IN ENGLISH
90 young leaders from Donetsk and Lugansk regions have gathered
in Dnipro to attend UNICEF Youth Camp Youth4Change

6-10 December 2018 will see youth leaders working on drafting communication campaigns for social change. "The project will generate the community of young activists ready to implement socially important initiatives in their communities," – says Anastasiia Nurzhynska, Head of the NGO Practicum.

Participants will spend these five days learning how to develop communication strategies, create multimedia content and shoot videos on socially pressing issues. The experienced mentors will help them in this and with planning communication solutions and cooperation with local communities.

Participants are to develop information campaigns aimed at engaging youth in civil society activities, welfare projects, journalism, informal education and inclusiveness as well as election processes.

There is a Handbook on Communication for Social Change that has been developed for Youth Camp participants. It contains materials from the train-the-trainer event by Marketing for Change agency (the USA), specialised on behavioural change, and by Education Consultant Chloe Combi, an expert in Youth engagement for social change (the UK). This interactive Handbook will be also available online for all the civil society activists.

The Youth Camp has been organised under the UNICEF programme "Strengthening the resilience and civic engagement of adolescent and youth in conflict-affected eastern Ukraine" implemented with the financial support from the European Union (EU). The project is run by NGO Practicum and partnered by the Ukrainian Catholic University and National Youth Council of Ukraine.

Читайте також
Тренінги з комунікацій
Комунікаційні стратегії
Контент та креатив
Розвиток спеціалістів
Створюємо ефективні комунікації та навчання для соціальних та поведінкових змін.
We're Practicum:
social marketing team
Освітні рішення