30 правил успішного контенту
Щоб контент був успішним, Надія Чорна-Бохняк, експертка з комунікацій для громадського сектору, радить:

1. Думайте як читач і розповідайте про читача, а не про себе. Щоб отримати результат ви маєте поєднувати завдання, знання про цільову аудиторію та інструменти.

2. Продумайте структуру вашого повідомлення. Воно має відповідати на 5 ключових питань: Хто? Що? Де? Коли? Чому? Повідомлення повинно включати «Вступ» (де ви описуєте контекст), «Розв'язку» та містить «Висновки» (не має містити повчань чи наказів).

3. Посилайтесь на дослідження з цифрами і фактами.

4. Приділіть максимум уваги заголовку. Заголовок не має бути довгим, має включати активне дієслово, цифри, запитання, порівняння, цитати, пробуджувати почуття справедливості або мають бути задіяні органи чуття.

5. Інформуйте оперативно та про ту проблему, яка є актуальною

6. Розповідайте історії.
Застосовуйте ефект присутності: за допомогою діалогів, описів, деталей.

7. Використовуйте символи, образи, цитати, порівняння, афоризми.

8. Підкреслюйте новизну та унікальність (важливо не перейти межу та не вихвалятись).

9. Робіть акцент на легкості і простоті рішення, інформації, події.

10. Формуйте активні речення, не використовуйте пасивний залог при їх побудов
і («було встановлено» – не ефективно, варто говорити: «встановили»)

11. Уникайте негативних формулювань.

12. Посилайтесь на відомих людей та/або бренди
(це додає додаткову авторитетність повідомленню).

13. Використовуйте речення обсягом не більше 15 слів (оптимальна довжина, її найкраще сприймають 90% читачів).

14. Речення мають не бути перенасичені сенсами. Використовуйте формулу «1 речення = 1 думка».

15. Використовуйте в повідомлення ключові слова та акценти - сенсація, контраст/парадокс/шок, скандал,сміх, смерть, щасливе майбутнє, надія, співчуття,секс, страх, гроші, героїзм, авторитетність.

16. Конкретизуйте дані, уникайте розмитих формулювань.

17. Використовуйте гумор.

18. Задавайте питання.
Але в тексті давайте відповідь на них

19. Дозволяйте собі чесність стосовно мінусів. Почніть з мінусу і розкажіть як його подолати (це покаже вашу здатність до змін та вдосконалення).

20. Не повторюйтесь. Не потрібно декілька разів в 1 повідомленні повторювати 1 і ту ж думку.

21. Уникайте іншомовних слів, жаргонів, абревіатур.

22. Уникайте вставних слів та слів-вставок
(вони не несуть жодного інформативного навантаження).

23. Не зловживайте занадто короткими реченнями.

24. Форматуйте текст, робіть відступи, виділення, списки.

25. Уникайте Caps lock.

26. Не вживайте більше ніж 1 знак оклику та трьох крапок.

27. Робіть пропозиції чи заклик наприкінці вашого тексту
(наказів та повчань не має бути).

28. Правильно завершуйте повідомлення (формат «надіємось на взаємовигідне партнерство» - недоцільно).

29. Фінальну версію перечитайте тричі скоротіть бодай на 25%,спростіть інформацію максимально.

30. Тестуйте.
Перевіряйте простоту та зрозумілість донесення інформації на ваших друзях, близьких, які поза контекстом вашої теми.

Тренінги з комунікацій
Комунікаційні стратегії
Контент та креатив
Розвиток спеціалістів
Створюємо ефективні комунікації та навчання для соціальних та поведінкових змін.
We're Practicum:
social marketing team
Освітні рішення